Bruttonasjonalproduktet i USA økte med 2,0 prosent i tredje kvartal (årlig rate).Det var ventet en økning på nettopp 2,0 prosent.I andre kvartal steg BNP med 1,7 prosent.Det private forbruket økte med 2,6 prosent, BNP-priseindeksen økte med 2,3 prosent i kvartalet, mot ventet 1,8 prosent.Oslo Børs var ned 0,1 prosent rett før tallene ble sluppet. Det er den også rett etter at tallene ble kjent.