Steensnæs til EUs matmakt-forum

Lederen av det norske Matkjedeutvalget, Einar Steensnæs, blir observatør i EUs høynivåforum som skal sikre konkurranse for europeisk matproduksjon.

Lederen av det norske Matkjedeutvalget, Einar Steensnæs. Foto: Berit Roald / Scanpix
Politikk
Høynivåforumet skal vurdere kontraktsrelasjoner og kjedemakt. De skal også arbeide med prisovervåking, vilkår for små og mellomstore bedrifter samt tiltak for å sikre en effektiv og god distribusjon av matvarer.- Det har vært viktig for meg at Einar Steensnæs kan delta i EUs høynivåforum. Konkurranse er viktig. Tendensen er imidlertid at vi ser en økende maktkonsentrasjon hvor svært få aktører i matindustrien og handelen styrer hvilke varer forbrukerne vil få i framtiden, og til hvilke priser, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.Forumet skal ledes av EU-kommisjonens visepresident, Antonio Tajani, sammen med tre sentrale kommissærer for forbrukerspørsmål, indre marked og landbruk. I tillegg skal forumet bestå av tolv landbruksministre fra sentrale medlemsland og representanter fra matindustrien og handelen.- Det handler mye om å forebygge en utvikling av uheldige maktkonstruksjoner som svekker muligheten for å sikre en velfungerende verdikjede for mat. Samtidig håper jeg å kunne bidra på europeisk nivå med erfaringer fra den norske virkeligheten, sier leder av det norske Matkjedeutvalget Einar Steensnæs.