Støyen i New York er en så kraftig at den truer innbyggernes helse, viser en ny undersøkelse.Forskere har nå målt støynivået på 60 offentlige steder på Manhattan. Og konklusjonen er nedslående: I hele 98 prosent av tilfellene målte forskerne støynivåer som var så høye at de utgjorde en helsefare.Selv i byens rolige oaser er støynivået høyt, skriver forskerne.Undersøkelsen ble presentert i forbindelse med en konferanse på New York Academy of Medicine onsdag. (©NTB)