Synes nedskjæringene er urettferdige

Et klart flertall av britiske velger synes regjeringens omfattende nedskjæringer i offentlig sektor er urettferdige og overdrevne.

Big Ben - Foto: Leif Berge / Statoil
Politikk
Det viser to meningsmålinger publiserte i britiske aviser tirsdag.I målingen utført av ICM for The Guardian mener 52 prosent at nedskjæringene er urettferdige, mens 44 prosent mener det er riktig av regjeringen å stramme kraftig og spre virkningene av nedskjæringene til så mange som mulig.I en tilsvarende måling utført av Populus for The Times svarer 58 prosent at de synes nedskjæringene er for strenge og rammer urettferdig.Regjeringen til statsminister David Cameron la nylig fram en omfattende innstrammingsplan som skal få bukt med det store budsjettunderskuddet. Blant annet skal offentlige budsjetter kuttes med 20 prosent, en halv million stillinger i offentlig sektor skal bort og pensjonsalderen heves fra 65 til 66 år.Selv mener Cameron at nedskjæringene er rettferdige. Men flere ledende økonomer peker på at kuttene i en rekke velferdsgoder vil få langt større konsekvenser for fattige enn for rike.