Arne Treholt krever fullt innsyn i alt materiale kommisjonen har fått fra PST i forbindelse med behandlingen av begjæringen om gjenopptakelse. Når PST fortsatt nekter å nedgradere dette materialet, velger Treholt gjennom advokat Harald Stabell å anmelde PST til Spesialenheten for politisaker, ifølge TV 2.Han ber også om at det etterforskes hva som har skjedd med videomaterialet fra overvåkingen av Treholts leilighet. (©NTB)