- Vi snakker fortsatt sammen, og kommer til å bruke tiden fram til fristen som går ut ved midnatt natt til onsdag, sier forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad i Fagforbundets seksjon for helse og sosial til NTB.Forhandlingene med NHO Service brøt sammen i slutten av august. Nå har partene tid på seg til midnatt med å bli enige om en tariffavtale for sykepleiere og andre pleieansatte i private sykehjem.Fagforbundet har varslet plassfratredelse for 86 sykepleiere fordelt på 13 private sykehjem i Oslo, Akershus og Hordaland i første omgang. Til sammen har Fagforbundet rundt 900 medlemmer, med hovedtyngden i kommuner som har åpnet for konkurranse på helse- og omsorgssektoren.De ønsker de samme grunnleggende rettighetene som sine kollegaer i offentlige institusjoner; garanterte minstelønnssatser og en lønnsutvikling på linje sine kollegaer i offentlig sektor. For enkelte av medlemmene med lang ansiennitet vil en lønnsharmonisering med offentlig sektor innebære et pålegg på fra 20.000 til 30.000 kroner.Da partene gikk fra hverandre i august var det heller ingen enighet om sykelønnsordning og flere spørsmål knyttet til pensjonsordning. (©NTB)