Det er klart at TV2 må bli i Bergen, etter at kanalen er blitt enig med Kulturdepartementet om en avtale som innebærer status som allmennkringkaster.TV 2-avtalen skal presenteres om kort tid, skriver Aftenposten, som har fått kjennskap til innholdet.Hovedkanalen TV 2 binder seg i avtalen til å ha minst 50 prosent norskspråklige programmer i sendeskjemaet. Kanalen lover også daglige egenproduserte nyhetssendinger, ukentlige norskspråklige barneprogrammer og satsing på formidling av norsk film og dramaproduksjon, skriver avisen.TV-kanalen må betale 10 millioner kroner årlig til et fond for audiovisuelle produksjoner hos Norsk filminstitutt, en avtale som kan reforhandles etter tre år. Kanalen kan i løpet av avtalens femårsperiode ikke reforhandle punktet om at hovedsetet skal ligge i Bergen.Som motytelse får den kommersielle kanalen ifølge Aftenposten lov til å kreve såkalt markedspris av de kabel-TV-selskapene som skal formidle programinnholdet fra hovedkanalen. Hva det vil ha å si for betalingen fra kabelselskapene er ennå uvisst. Trolig sendes den økte regningen til forbrukerne, selv om både Get og Canal Digital har protestert heftig mot en økning i prisen fra 57 øre i måneden i dag, til mellom 10 og 20 kroner som TV 2 selv ønsker.Den nye avtalen er forhandlet fram på overtid og vil gjelde fram til 31. desember 2014. Den forrige avtalen gikk ut ved årsskiftet. (©NTB)