Omlastingsfartøyet Atlantic Lady er registrert i Belize i Mellom-Amerika og har russisk mannskap. Fartøyet ble mandag oppbrakt av kystvaktskipet Barentshav på grunn av mistanke om feilrapportering av mottatt fangst.Sysselmannen på Svalbard ila onsdag rederiet et inndragningsforelegg på 300.000 kroner. Den russiske kapteinen ble ilagt en bot på 15.000 kroner.- Begge foreleggene er vedtatt, opplyser Sysselmannen.Ifølge Sysselmannen mottok skipet i perioden 16. til 23. oktober fisk fra fem russiske fiskebåter. Kapteinen på Atlantic Lady sendte fem omlastingsmeldinger til Fiskeridirektoratet etter å ha fått fisken om bord. Men han rapporterte fiskens produktvekt i stedet for rundvekt. Produktvekt fremkommer etter at fisken er sløyet og hodet fjernet. Rundvekt er vekten av hele fisken. Dermed rapporterte kapteinen om lag 450.000 kilo mindre enn det han hadde mottatt. Assisterende sysselmann Lars Fause sa tirsdag til NTB at de 450 tonnene utgjør 7-8 prosent av all fangst som var om bord. Han sa at saken er mindre alvorlig enn den ville ha vært dersom det var snakk om fiskefartøy.Atlantic Lady får forlate Longyearbyen når bøtene er betalt. (©NTB)