Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra 455.000 reviderte personer (opprinnelig meldt 452.000) per 16. oktober til 434.000 per 23. oktober.Det var på forhånd ventet 455.000 førstegangssøkere, ifølge .Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA falt fra reviderte 4,478 millioner til 4,356 millioner personer.Det løpende gjennomsnittet for de fire siste ukene falt fra 458.750 til 453.250.Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,9 prosent til 402,88 rett før tallene ble sluppet. Børsen reagerer moderat positivt på tallene. Hver uke legger Department of Labor frem en rapport som viser dette tallet. Tallet er hvor mange som har søkt om arbeidsledighetstrygd i USA den seneste uken. Tallet er viktig for å forstå retningen og temperaturen i det amerikanske arbeidsmarkedet. Øker tallet, er det en indikator på at flere har mistet jobben, og vice versa.Økonomer og investorer bruker denne informasjonen som en faktor i sine beregninger.