Den danske regjeringen ble søndag ferdig med sin såkalte gettoplan, og planen vil bli lagt fram for offentligheten tirsdag, melder nyhetsbyrået Ritzau. Planen består av en rekke tiltak, og ett av dem er obligatorisk barnehage for innvandrerbarn som ikke snakker skikkelig dansk.Forslaget innebærer også at familier som ikke vil sende barna i dansk barnehage, kan bli trukket i sosiale ytelser, skriver Ritzau.De største opposisjonspartiene, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, stiller seg begge bak regjeringens forslag. Det samme gjør regjeringens støtteparti Dansk Folkeparti.
Støtter forslaget
Hvis barnas normale språkutvikling er i fare, er det nødvendig å gi kommunene makt til å tvinge foreldrene til å sette barna i barnehage, mener Mette Fredriksen, sosialpolitisk talskvinne i Socialdemokraterne.Ifølge henne er det viktig å gripe inn tidlig, helst allerede i vuggestuealder, det vil si i alderen 0-3 år.- Det skjer så mye i barnets utvikling opp til det fyller tre år, og derfor kan det være for sent å sette inn språkstimulering etter dette, sier Mette Fredriksen.Socialistisk Folkepartis talskvinne i integrasjonssaker, Astrid Krag, ønsker også å gi kommunene mulighet til å bruke tvang.De to partiene motsetter seg derimot forslaget om å trekk i de sosiale ytelsene til innvandrerfamilier som nekter å sende barna i barnehage.