- Vi ser at dette har offentlig interesse. Dessuten er det viktig for å sikre tilliten til forskningen at de ansatte ikke har uheldige bindinger. For det tredje ønsker vi å vise frem at vi ikke stenger oss inne i våre elfenbenstårn, sier dekan ved det Juridiske fakultet i Oslo, Hans Petter Graver, til DN.Fra og med 1.november åpnes ansattes bijobber og verv for offentligheten.-Vårt komparative fortrinn i forhold til private forskningsinstitusjoner er uavhengighet. Det må aldri være tvil om forskernes habilitet, sier assisterende HR-direktør ved Universitetet i Oslo, Johannes Falk Paulsen.NHH, NTNU eller Universitetet i Bergen har ikke lignenede ordninger.