New York saksøker Ernst & Young

Påtalemyndighetene i New York går til sak mot Ernst & Young for slett revisjon forut for Lehman Brothers kollapsen.

Richard S. Fuld Jr. ledet Lehman Brothers inn i tidenes største konkurs høsten 2008 - Foto: AP
Politikk

Repo 105 er en kreativ regnskapsmanøver hvor man klassifiserer kortsiktige lån som et salg. Pengene man får fra dette "salget" går til å betale ned gjeld. Dermed ser det tilsynelatende ut til at man reduserer sine gjeldsforpliktelser. I Lehman Brothers' tilfelle ble 50 milliarder dollar "gjemt bort" på denne måten.Nå er Lehman Brothers' revisorer, Ernst & Young, ettersigende i hardt vær for å ha latt Lehman få lov til å gjøre dette høyst kreative regnskapssprellet uten at det ble opplyst om det verken til tilsynsmyndigheter eller investorer.New York kan i følge kilder som Wall Street Journal har snakket med, komme til å saksøke Ernst & Young så tidlig som denne uken. De vil trolig søke å pålegge revisjonsselskapet bøter og muligens også andre straffesanksjoner.Ingen hos Ernst & Young eller påtalemyndighetene i New York har vært tilgjengelige for kommentarer.I mars i år kom rapporten hvor den rettsoppnevnte etterforskeren sier at bruken av Repo 105 gjorde at det så ut som om Lehman reduserte sin gjeldsgrad i 2008 mens dette ikke var tilfellet. Lehman Brothers benyttet denne bokføringsmetoden fra 2001, uten å opplyse investorer eller regulerende myndigheter.

Nyheter
Næringsliv