Politiet anker Maria Amelie-saken

Politiets utlendingsenhet anker løslatelsen av Maria Amelie til Høyesterett.

Maria Amelie. Foto: Scanpix
Politikk

PU har bedt om at fengslingen opprettholdes inntil saken er avgjort av Høyesterett. Høyesterett vil trolig tirsdag avgi sin kjennelse. PU mener det er kvalifisert fare for unndragelse, og at Madina Salamova, i Norge bedre kjent som Maria Amelie, derfor bør holdes fengsles inntil hun skal sendes ut av landet.Salamovas advokat, Brynjulf Risnes, betegner det som positivt at Borgarting lagmannsrett mandag ettermiddag åpnet for at hun kunne løslates mot meldeplikt. Men Politiets utlendingsenhet anket senere på ettermiddagen saken videre til Høyesterett.PUs anke var en nedtur for Risnes og hans klient, men han mener hun takler motgangen.- Hun klarer å glede seg over de minste ting, og det er aldri helt svart, sier Risnes.Han forteller at hennes første tanke da lagmannsrettens kjennelse var klar, var at hun skulle slippes fri allerede mandag.- Hennes første tanke var at hun skulle løslates i dag, men jeg forklarte hvordan det var. Hun avfinner seg ikke med det, men hun forstår, sier Risnes.Lagmannsretten begrunnet mandag sin avgjørelse om løslatelse med at Maria Amelie er en offentlig kjent person som vanskelig kan skjule seg. Lagmannsretten mente også at saken har vært kritikkverdig håndtert.

Nyheter
Næringsliv