NATO legger ikke ned på Jåttå

Natos Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger rammes ikke av nedskjæringene til sommeren.

Nato-helikopter - Foto: Scanpix
Politikk

- Det er for tiden ingen diskusjon i NATO om legge ned treningssenteret Joint Warfare Centre på Jåttå, opplyser den tyske generalløytnant Wolfgang Korte, som er sjef ved JWC, til Stavanger Aftenblad.Generalløytnant Korte sier at alliansen skal slanke det meste av sin organisasjon. Blant annet kommer antallet operative hovedkvarter til å bli betydelig redusert fra dagens 13 til 4-5 hovedkvarter, ifølge Natos nye strategiske konsept.- Slik det ser ut i dag, vil reduksjonene ramme de operative hovedkvartene i alliansen. De tre treningshovedkvartene i Stavanger, Lisboa og Bydgoszcz i Polen vil derimot ikke bli berørt, sier generalløytnant Korte.Treningshovedkvarteret i Stavanger har en faste stab på 256 personer fra 22 av 28 NATO-land. I tillegg har Finland en representasjon gjennom partnerskap-for-fred-deltakelsen. Til sammen er 1.162 personer for tiden tilknyttet Joint Warfare Centre. (©NTB)

Nyheter
Politikk