Tall som ventet fra Tyskland

Tysklands BNP steg som ventet i fjerde kvartal 2010.

Foto: Scanpix
Politikk

Det tyske statistikkontoret la torsdag morgen frem sesong- og inflasjonsjusterte tall som viste en BNP-vekst for 4. kvartal på 0,4 prosent.Ifølge Bloomberg var det på forhånd ventet en vekst på 0,4 prosent.De foreløpige tallene viser en oppgang på 3,9 prosent på årsbasis.

Nyheter
Næringsliv