Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) steg fra reviderte 331.000 (opprinnelig meldt 368.000) per 26. februar til 397.000 per 5. mars.Det var på forhånd ventet at tallet skulle være 378.000.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA falt fra reviderte 3.791 millioner til 3,771 millioner personer. Ifølge Reuters var det ventet at tallet skulle være 3.760 millioner.Det løpende gjennomsnittet for de fire siste ukene steg fra 389.250 til 392.250Oslo Børs var ned én prosent rett før tallene ble sluppet.