Leder Jan Davidsen i Fagforbundet mener offentlig-privat samarbeid (OPS) for å finansiere offentlig infrastruktur vil svekke økonomien i norske kommuner.Davidsen krever at regjeringen tar et større ansvar for utbygging av infrastruktur, skriver Dagens Næringsliv.Han viser til en rapport som tidligere Ap-statsråd Hallvard Bakke har laget på oppdrag fra Fagforbundet. Bakke konkluderer med at OPS-finansiering av offentlige bygg og veier alltid ender med høyere kostnader for det offentlige.OPS-finansiering innebærer at private bygger veier eller bygg og inngår langsiktige leiekontrakter, gjerne over 20-30 år, med det offentlige. Tre veiprosjekt er så langt OPS-finansiert i Norge, blant annet E18 på strekningen Grimstad-Kristiansand som ble gjennomført langt raskere enn vanlig tid.Davidsen sier at kommunene tyr til OPS så lenge det offentlige ikke får bevilget nok til finansieringen.- Jeg mener det hadde vært lurere dersom staten investerte i infrastruktur og verdiskaping og ikke bare i sårbare finansmarkeder, sier Davidsen til DN.Fagforbundet er det største i LO med over 300.000 medlemmer. Nå tror Davidsen at OPS kan bli en sentral valgkampsak før høstens lokalvalg. (©NTB)