En 56 år gammel bonde fra Klepp er dømt til bot på 25.000 kroner for manglende brannsikring i storfefjøs.Dommen i Jæren tingrett slår ned på at bonden ikke hadde montert brannvarslingsanlegg, til tross for at anlegg var kjøpt inn etter at han fikk pålegg om installering etter et branntilsyn 13 måneder før brannen.35 av gårdens 80 storfe brant inne 1. desember 2009, skriver Stavanger Aftenblad. Da hadde bonden også et vedtak om tvangsmulkt hengende over seg for manglende sikring og montering av slukkeutstyr.Selve brannen er ikke vektlagt i dommen. Det retten reagerer på, er bondens nedprioritering av brannsikkerhet. (©NTB)