De som bor i borettslag kan gå på store tap

Det hersker mye uvitenhet om hvordan mangler i borettslag skal forfølges. - Her er det lett å trå feil, sier partner Anne Catrine Røed i Advokatfirmaet Grette til HegnarOnline.

Norges Lover. Jus. Jurist. Foto: Erlend Aas / SCANPIX .
Politikk

Borettslag og andelseiere lider store tap, fordi de ikke kjenner reglene for hvordan mangler skal forfølges.Kan ikke gå rett på entreprenørDet mener advokatfirmaet Grette.- Vi har sett flere tilfeller der borettslag går utenom byggherren som sin kontraktspart og rett på entreprenøren, selv om de ikke har noen kontrakt med denne. Det har ikke borettslag anledning til uten særskilt fullmakt fra den enkelte andelseier.- Slike krav kan entreprenøren avvise, sier partner Anne Catrine Røed til HegnarOnline.Berettigede krav kan gå taptKonsekvensen av feil håndtering kan ifølge advokaten bli at man er for sent ute når man senere foretar en korrekt reklamasjon som andelseier. Og at berettigede krav går tapt.- Ett av tilfellene vi arbeider med, dreier seg om mangler for bortimot 30 millioner kroner, sier Røed.Bustadoppføringslova gir adgang til å gå direkte på entreprenør og andre bakenforliggende ledd. Grette-partneren minner om at denne adgangen er begrenset til å gjelde forbrukere, for eksempel i egenskap av andelseiere.- Borettslag er ikke forbruker i lovens forstand, og har derfor heller ingen adgang til å gå entreprenøren direkte, forteller Røed.Fellesarealer - eller ikke?Advokaten påpeker videre at borettslaget kun kan forfølge mangler relatert til fellesarealene - eller felles rettigheter.- I borettslagsloven er fellesareal definert som det arealet som andelseierne ikke vedlikeholder. Mangler ved arealer som tilhører den enkelte andelseier, må andelseieren selv ordne opp i, med mindre borettslaget får særskilt fullmakt.- For å forfølge mangler utover fellearealene, må borettslagets styre derfor ha fullmakt fra den enkelte andelseier, fortsetter Røed.- Her er det lett å trå feilAdvokatfirmaet Grettes erfaring er at reglene på dette området også er ukjente for mange entreprenører.- De går i dialog fordi de ikke er kjent med at de kan avvise ansvar. Det betyr at man får saker der ingen av partene kjenner problemstillingen. I tillegg ser vi at mange advokater heller ikke har oversikt over jusen på dette området.- Dette er et felt der det er lett å trå feil, avslutter Røed overfor HegnarOnline.

Nyheter
Personlig økonomi