Regjeringen har lovet å bygge 12.000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015.Problemet er at kommunene ikke bygger i det tempoet regjeringen har forutsatt. 52 prosent av investeringstilskuddene ble ikke brukt i fjor, skriver Aftenposten.Ved utgangen av 2010 var det bygget 1.436 plasser, mens det ble gitt rom for investeringstilskudd til 6.000 plasser fra 2008 til 2010. I tillegg kommer 4.047 plasser kommunene har søkt om og fått løfte om støtte til. Likevel blir det ikke nok til å holde tritt med det utbyggingstempoet regjeringen har lagt opp til for å nå målet.I tillegg gikk mengden nye søknader ned mot slutten av 2010.KS gir uttrykk for at det er driftsutgiftene som holder tempoet nede, ikke investeringstilskuddene.Statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet holder imidlertid fast på at målet om 12.000 plasser innen 2015 skal nås, men innrømmer at utbyggingen har tatt lengre tid enn forutsatt. Hun viser til at regjeringen har styrket tilskuddene til kommunene med tilbakevirkende kraft.- Dette er et prioritert område, sier hun til avisen. (©NTB)