Flere titall japanske storbedrifter har stanset driften inntil videre. Skadene på så vel fabrikkanlegg som kraftforsyning, veier og jernbaner kan ta mange måneder å utbedre, sa japanske forretningsfolk tirsdag.- Vi har ikke fått så mange meldinger om fysisk skade ved anlegg der det produseres elektronikk. Men skadene på transport, elektrisitetsverk og kraftlinjer vil føre til forstyrrelser i leveransene, het det i en rapport fra konsulentselskapet IHS iSuppli.Spotprisen på visse typer mikrobrikker steg tirsdag med nesten 3 prosent, etter å ha bykset opp med 20 prosent dagen før. Også for nøkkeldeler til flatskjermer ble det registrert en betydelig prisoppgang.Singapore-banken DBS anslår at naturkatastrofen vil koste den japanske økonomien over 565 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 2 prosent av brutto nasjonalprodukt BNP, det vil si den samlede verdien av varene og tjenestene landet produserer. (©NTB)