Når Norges Bank i dag avholder rentemøte, er det ingen som venter at renten blir satt opp. Men i årets første pengepolitiske rapport kan det komme nye signaler om når neste renteøkning vil komme. Sentralbanken har tidligere antydet at renten vil bli satt opp enten i juni eller august.
- Usikkerhet rundt rentebanenKronekursen taler for forsiktighet
  • Prispresset og konsumveksten er moderatPrispresset og konsumveksten er moderat
  • Sterkere kronekursSterkere kronekurs
  • Global uro gjør Norge attraktiv som "trygg havn"Global uro gjør Norge attraktiv som "trygg havn"
  • God vekst i BNP i 2010God vekst i BNP i 2010
  • Økning i husholdningenes inntekt og økt sparingØkning i husholdningenes inntekt og økt sparing
  • Økte renteforventninger uteØkte renteforventninger ute
  • Fare for økt lønnsvekst de neste åreneFare for økt lønnsvekst de neste årene
  • Boligprisene stigerBoligprisene stiger
  • Holde det de loverHolde det de lover
Tror på to renteøkninger i år
Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen holder en knapp på juni.- Vi forutsetter da en tro på at inflasjonstallene og privatkonsumet vil bli moderate de neste månedene. Vi utelukker heller ikke at Norges Bank vil vente til etter sommeren, men i og med at de har varslet en renteoppgang i lang tid så foretrekker de trolig å levere varene før de tar sommerferie, skrev hun i sin siste ukesrapport.Samtidig påpeker hun at økt global usikkerhet, med politisk uro i Nord-Afrika og påfølgende stigende oljepris, gjeldskrisen i Europa og naturkatastrofen i Japan øker utfordringen for Norges Bank.- Dette taler for at Norges Bank gir uttrykkelig beskjed om at det er høyst usikkert om de vil heve renten til sommeren - selv om de skulle legge frem en rentebane som indikerer det. Usikkerhet øker utfallsrommet, og da er det smart å gi seg god tid, og ikke være for bombastisk i sine uttalelser, fortsetter Holvik.Sjeføkonomen trekker frem særlig tre forhold som taler for at Norges Bank må gå mer forsiktig frem enn varslet i forrige rapport: På den annen side mener hun seks forhold trekker i retning av å sette renten opp tidligere enn varslet. Med tanke på at veksten i 2010 var såpass sterk, og at det ligger an til en betydelig økt kjøpekraft i husholdningene i form av oppdemmet sparing over flere år, samt at høy oljepris vil drive opp offentlig konsum og oljeinvesteringer, tror Holvik Norges Bank vil vurdere at det er en reell risiko for særnorsk oppgangkonjunktur - som kan føre til særnorsk sterk lønns- og prisoppgang i skjermet sektor.- Så til tross for at vi fortsatt venter en meget beskjeden prisstigning i år, og at lønnsveksten også i år vil bli moderat, tror vi Norges Bank vil heve renten to ganger i år. Da holder vi en knapp på juni - og én i oktober eller november, skriver sjeføkonomen.Hun venter videre en kronestyrkelse som gjør det vanskelig for Norges Bank å heve renten mer enn to ganger i år.- Vi holder også døren åpen for at de vil gå enda saktere frem i lys av den økte globale usikkerheten de siste ukene, avslutter Holvik.