- Vi venter ingen endring i renten nå i mars, men vi tror det kommer en økning i juni, sier senioranalytiker Katrine Godding Boye. Hun og kollegene i Nordea Markets tror det blir tre rentehopp i år og fem neste år slik at styringsrenten ved utgangen av 2012 vil ligge på 4 prosent.- Det er faktorer som trekker i ulike retninger når Norges Bank skal legge fram sin renteprognose. Jeg tror sentralbanken kommer til å legge vekt på at kronekursen har vært en god del sterkere enn ventet, og det virker dempende på rentebanen. På den annen side trekker det litt opp at Den europeiske sentralbanken har åpnet for at det kan bli renteøkning i april.Seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB NOR Markets tror rentebanen fra Norges Bank vil være litt høyere enn i fjor høst, og at tidspunktet for heving av renten kan bli skjøvet litt nærmere.- Jeg tror Norges Bank vil gi seg selv et handlingsrom for å se hvordan utviklingen blir internasjonalt slik at de kan bestemme seg for å heve i mai eller junimøtet, sier hun.DnB NOR Markets venter også tre rentehevinger i år og fire neste år slik at renten ved utgangen av 2012 kommer opp i 3,75 prosent.Det samme venter sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank. Han tror også Norges Bank vil antyde at rentehevingen i år kommer litt raskere. I fjor høst pekte banken på en mulig heving i juni eller august i år. Nå tror han renteprognosen vil peke på mai eller juni som sannsynlige hevingstidspunkter.Jullum peker også på faktorer som signalene fra Den europeiske sentralbanken som trekker opp, og en sterk krone som trekker ned forventningene til at Norges Bank gjør vesentlige endringer i tidligere prognoser.- Det er usikkert i hvilken grad høyere oljepris vil påvirke renten i Norge. Spørsmålet er hvor mye som er drevet av etterspørsel og som vil gi høyere aktivitet i Norge, og hvor mye som er knyttet til situasjonen i Libya. Og den kan endre seg, sier han.