De siste fem årene har leteselskaper fått 30 milliarder kroner i skatterefusjon som følge av at staten betaler 78 prosent av selskapenes letekostnader på norsk sokkel. Dette melder avisen DN. Skatteetaten sendte 3 av 4 ligninger i retur i fjor og mener at selakspene blåser opp kostnadene.Avisen peker på lederlønninger på 14 millioner kroner og null i selskapsinntekter i et av selskapene som omfattes av denne ordningen.Hallgeir Langeland (SV) i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber riksrevisjonen granske det han kaller "oljeselskapenes gullordning"., og stiller spørsmål til om ordningen er i tråd med lovens formål, regjeringens intensjon og målet om økt produksjon på norsk sokkel i et brev adressert til riksrevisjonens Jørgen Kosmo.