Konsumprisindeksen for ØMU-landene steg 0,4 prosent på månedsbasis i februar. På årsbasis har indeksen steget 2,4 prosent. Begge tallene var i tråd med forventningene.Kjerneinflasjonen har steget 1,0 prosent på årsbasis, mot ventet 1,1 prosent.