Beslutningen er i aller høyeste grad som ventet. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen karakteriserte det på lederplass onsdag som "en stor overraskelse" hvis renten hadde blitt hevet.Neste rentemøte er 12. mai.Norges Banks hovedstyre sier også klart at det kan komme en renteøkning før utgangen av juni.- Slik det nå ser ut, er hovedstyrets vurdering at renten bør økes før halvårsskiftet, heter det. Oppgangen i norsk økonomi har fått feste og markedsrentene ute har gått opp. Det er utsikter til forholdsvis høy vekst i produksjon og sysselsetting de nærmeste årene. Inflasjonen anslås å ta seg gradvis opp mot målet på 2,5 prosent, skriver sentralbanken.- Prognosene i Pengepolitisk rapport 1/11 tilsier at renten gradvis økes mot et mer normalt nivå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.- Skulle aktiviteten i økonomien eller inflasjonen øke mer enn ventet, kan det bli en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle veksten i verdensøkonomien avta vesentlig, uroen ute forsterkes eller kronen fortsette å styrke seg, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, legger han til.Hovedstyret har vedtatt at styringsrenten bør ligge i intervallet 1,75 - 2,75 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 22. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.Spenningen på forhånd knyttet seg mer til når neste renteøkning kommer. Før dagens møte trodde og at denne kommer i juni.- Jeg tror sentralbanken kommer til å legge vekt på at kronekursen har vært en god del sterkere enn ventet, og det virker dempende på rentebanen. På den annen side trekker det litt opp at Den europeiske sentralbanken har åpnet for at det kan bli renteøkning i april, sa Boye ifølge NTB i forrige uke.Holviks juni-tips forutsatte en tro på at inflasjonstallene og privatkonsumet vil bli moderate de neste månedene.- Vi utelukker heller ikke at Norges Bank vil vente til etter sommeren, men i og med at de har varslet en renteoppgang i lang tid så foretrekker de trolig å levere varene før de tar sommerferie, skrev hun i sin siste ukesrapport. Gruppen trodde før møtet på en renteøkning i august - og deretter at renten blir stående i ro ut 2012.- Konjunkturtoppen er på hell internasjonalt, det har vært store innstramninger i finanspolitikken, og vi har fått et oljeprissjokk. Jeg tror 2012 blir et skuffelsens år i verdensøkonomien, sa Andreassen ifølge NTB i forrige uke.