En undersøkelse Norfakta har utført for Bank2 viser at nesten halvparten av de spurte (44 prosent) tror på bedring i privatøkonomien i løpet av tre år. Og unge er de største optimistene: Nesten to av tre spurte i aldersgruppen 18-29 år tror de får de bedre i løpet av perioden.30 prosent av de spurte tror økonomien vil bedre seg allerede i inneværende år.Samtidig har antall betalingsanmerkninger registrert på privatpersoner og enkeltpersonforetak steget med over 10.000 fra februar i fjor til februar i år, og utestående beløp er nå nesten 37 milliarder kroner.14 prosent av de spurte (tilsvarende over en halv million personer) er redd for at privatøkonomien vil bli dårligere de nærmeste tre årene.
- Urealistiske forventninger
Adm. dir. Raimond Pettersen i Bank2, som har spesialisert seg på refinansiering av misligholdt gjeld, tror en del sitter med urealistiske forventninger om at økonomiske utfordringer løses av seg selv, og peker på at renten må forventes å stige i årene som kommer.- Mange sliter med å betale regningene sine til tross for en generelt god økonomi. For de dette gjelder vil fremtidige rentehevinger gjøre situasjonen enda vanskeligere, sier han, og understreker betydningen av å ta grep i tide.- Det aller viktigste er å innse at en har et problem, og skaffe seg oversikt over økonomien. Deretter må en vurdere hvilke muligheter en har for å gjøre endringer som gir en bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Ofte kan det være en løsning å samle flere smålån til ett større lån, sier Pettersen.