Lederen for Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter, sier til NTB at de har kommet Arne Treholts advokat, Harald Stabell, delvis i møte. Stabell mente kommisjonens undersøkelser var ufullstendige og ba om at saken skulle utsettes i én måned. Den opprinnelige fristen var satt til 16. mars.- Vi har møte i kommisjonen 30. mars, en dato som ble bestemt for lenge siden, og vi vil da se på tilbakespillene fra partene, opplyser Sæter.Partene har blant annet fått tilgang til 52 timer lydopptak av vitneavhør, flesteparten tidligere og nåværende tjenestemenn i Politiets overvåkingstjeneste (POT) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).Til sammen er det gjort 25 avhør av 23 vitner. Kommisjonen har også ettergått påstandene om bevisjuks ved å få gjennomført film- og fototekniske undersøkelser i England, Danmark og Sverige. Det avgjørende for kommisjonen er om det er framkommet nye opplysninger som er egnet til vesentlig å påvirke utfallet ved en ny rettsprøving. (©NTB)