Det viktigste tiltaket FN foreslår, er å bytte ut kjemiske gjødselstoffer og insektmidler med økologiske metoder.Men selve naturen kan også tas i bruk. Det ser man i Bangladesh, der ender brukes til å luke ut ugress fra risåkrene.Å skape et mer produktivt og samtidig mer miljøvennlig jordbruk er livsviktig i en tid der verdens befolkning stadig vokser. Ifølge FNs tall vil det globale folketallet komme opp i sju milliarder i år, og i ni milliarder innen 2050.
KorsveiKatastrofer
- Jordbruket står ved en korsvei, skriver FNs spesialrapportør i spørsmål som angår retten til mat, Olivier de Schutter.De rekordhøye matprisene må senkes, noe som betyr at verden må bli mindre avhengig av oljedrevet industrielt jordbruk - for oljeprisen er også rekordhøy. (artikkel fortsetter under bildet)Men de nye jordbruksmetodene det nå snakkes om, den såkalte agroøkologien, kan også gjøre gårdsbruk mer motstandsdyktig mot mange av de alvorlige følgene endringer i klimaet kan få. Blant disse er tørke, oversvømmelser og stigende havnivåer.Til nå har bruk drevet etter de nye metodene i 57 utviklingsland vist økninger i avlingene på i gjennomsnitt 80 prosent. Dette resultatet er oppnådd ved å utnytte naturlige metoder til å forbedre jordsmonnet og bekjempe skadedyr.Matprisene har de senere årene steget voldsomt, delvis som følge av naturkatastrofer som i sin tur knyttes til klimaendringer. Ved å redusere størrelsen på det enkelte bruk og dyrke fram organiske avlinger kan produksjonen økes enda mer, tror ekspertene.- Enkelt sagt blir det mer lønnsomt for fattige bønder å drive jordbruk. De må nemlig investere langt mindre for å anskaffe de materialene og maskinene de trenger til driften, sier Olivier de Schutter.Det haster å få gjennomført disse endringene og dermed øke den globale produksjonen av mat, tilføyer den kjente miljøeksperten Lester Brown.For ifølge han er «verden bare én dårlig høst unna kaos».