Det gjelder seks sykehjem i tillegg til sykehjemmene Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet. Disse to er allerede tilbakeført til kommunal drift etter Adecco-skandalen.På forhånd var det intern strid i partiet om hva som skulle skje med sykehjemmene som i dag er satt ut på anbud, ifølge NRK. Men på representantskapsmøtet lørdag ble følgende forslag enstemmig vedtatt:«De konkurranseutsatte sykehjemmene overføres til kommunal eller ideell drift etter hvert som avtaler med kommersielle selskaper løper ut.»Også motstanderne av tilbakeføring til kommunen valgte å støtte forslaget.- Adecco-saken har avdekket betydelige svakheter ved hele konkurranseutsettingssystemet, sier byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn.Dermed går en samlet venstreside i Oslo til valg på å sparke de kommersielle selskapene ut av kommunens sykehjemsdrift. (©NTB)