1 mill. søkte på jobb hos McDonalds

19. april var den store ansettelsesdagen i fastfood-kjeden McDonalds i USA.

Politikk

Totalt søkte 1 million amerikanere på jobb i fastfood-kjeden McDonalds under den store ansettelsesdagen deres 19.april.På forhånd hadde kjeden annonsert at de ville gjøre 50.000 nyansettelser i løpet av dagen, men ferske tall viser at 62.000 fikk jobb. Det var 24 prosent mer enn først planlagt.Ved utgangen av 2010 hadde McDonalds totalt 400.000 ansatte globalt og 32.000 restauranter.

Nyheter
Næringsliv