Det opplyser japanske tjenestemenn. Det er ventet at budsjettet, som tilsvarer 264 milliarder kroner, vil bli vedtatt i nasjonalforsamlingen i begynnelsen av mai.Krisebudsjettet er det første som er godkjent av regjeringen siden naturkatastrofen rammet Japan 11. mars. Pengene skal blant annet brukes til å fjerne vrakrester og bygge midlertidige boliger til folk som er blitt hjemløse.Over 27.000 mennesker er omkommet eller registrert som savnet etter jordskjelvet og tsunamien, og gjenoppbyggingen er beregnet å koste over 1.600 milliarder kroner.Japans statsgjeld tilsvarer rundt 200 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Gjeldsbyrden er større enn i noe annet rikt land, men regjeringen planlegger likevel et nytt krisebudsjett i juni. (©NTB)