Lagmannsretten behandler Stangelands sak

Tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland, som i Oslo tingrett ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri, får anken behandlet i lagmannsretten.

Magnus Stangeland, Bergen Group. Foto: Scanpix.
Politikk

Det har silingsutvalget i Borgarting lagmannsrett avgjort, melder NRK.Retten skal ta stilling til skyldspørsmålet og straffutmålingen, men har avslått å behandle avgjørelsen om sakskostnader.Stangeland ble i Oslo tingrett dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri i forbindelsen med utbetaling av stortingspensjon.I den samme saken ble Anders Talleraas (H) dømt til seks måneders fengsel. Også han anket, men silingsutvalget vil trolig ikke ha avgjørelsen klar i den saken før om noen uker. (©NTB)

Nyheter
Politikk