Møre og Romsdal vil ha statlig rasberedskap

Når statsråd Rigmor Aasrud besøker Møre og Romsdal tirsdag, vil hun få anbefalt at staten tar over ansvaret for rasberedskapen og oppretter et statlig overvåkingssenter.

Mannskaper fra Mesta rydder opp etter et ras. Foto: Scanpix
Politikk

Dermed støtter fylkesmann Lodve Solholm anbefalingen fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).Under møtet med Fylkesmannens stab vil fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) få høre om risiko- og sårbarhetsanalysen der over 80 fjellpartier i Møre og Romsdal er kartlagt.Tre av stedene - Åkneset i Stranda kommune, Heggura ved Tafjorden og Mannen i Rauma - er blitt såkalte røde objekter, som overvåkes døgnet rundt.- Vi er relativt trygge på at menneskeliv ikke skal gå tapt. Det er god overvåking, blant annet med satellitt, radar, strekkstag og GPS. Min beredskapssjef pleier å si at en røyskatt ikke kan rape oppi lia der uten at det blir registrert, forteller fylkesmann Solholm til NTB.

Nyheter
Politikk