Nyheter som vil prege kommende uke

Kommende uke vil bli preget av viktige nyheter fra USA. BNP-vekst, møte i sentralbanken og boligpriser er blant disse.

Empire State Building i New York City, USA - Foto: Scanpix
Politikk

Kommende uke kommer det en rekke viktige nyheter som vil si litt mer om den økonomiske tilstanden i verdens største økonomi - den amerikanske.Nyboligsalget kommer mandag og i følge Bloomberg er det ventet en økning på 12 prosent i mars til en årlig takt på 280.000. I februar var årstakten på 250.000 som var den laveste siden målingene begynte i 1963.Det knytter seg en viss spenning til møtet i den amerikanske sentralbanken tirsdag og onsdag.Styringsrenten vil ikke bli endret og Bloomberg melder at det er sannsynlig, og noen er helt skråsikre, på at det ikke vil komme signaler som tilsier at styringsrenten vil bli satt opp med det første.Og etter møtet vil sentralbanksjefen holde pressekonferanse, noe som er helt nytt fra den kanten.Det er også enighet blant økonomene om at QE2 vil bli fullført og flere venter nå at den vil bli fulgt opp med en QE3. Noe annet vil, i følge Marketwatch, bety høyere rente.Tirsdag kommer også Case Shiller boligprisindeks for februar. Den er ventet å vise et fall på 3,3 prosent mot et fall på 3,1 prosent i foregående måned.Tirsdag kommer også forventningsindeksen Consumer Confidence, som ventes å øke til 64,5 fra 63,4 i forrige måned.Torsdag kommer en av ukens viktigste nyheter - BNP-veksten i USA. Den er ventet å ha vært på rundt 2 prosent, som følge av blant annet høyere matvarepriser og oljepris. Noen mener den vil vise en vekst på 2,5 prosent, men alt over 2 prosent vil trolig bli positivt mottatt. I foregående kvartal var økningen på 3,1 prosent.Torsdag kommer tallene for signerte kontrakter på boliger som ennå ikke er bygget eller levert - pending home sales. Her er det ventet en økning på 1,7 prosent i mars, etter en vekst på 2,1 prosent i februar.Fredag kommer University of Michigan sentiment ideks for april. Den er i følge Bloomberg ventet å stige til 70 fra 67,5 ved utgangen av mars.Hele oversikten over viktige nøkkeltall kommende uke

Nyheter
Næringsliv