Sterke ordretall fra USA

Ordreinngangen for varige goder i USA stiger mer enn ventet.

Politikk

Tall fra USA viser at ordreinngangen for varige goder steg 2,5 prosent i mars. Dersom man ser bort i fra transport var oppgangen på 1,3 prosent.Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på henholdsvis 2,0 og 1,8 prosent.Februar-tallet ble revidert fra minus 0,6 prosent til pluss 0,7 prosent.Les hele rapporten her

Nyheter
Næringsliv