Tingrettsdommer kan få sparken

Bergen (NTB): For første gang siden annen verdenskrig kan en dommer bli fjernet fra stillingen av Kongen i statsråd.

Dommer i rettssal - Foto: iStockphoto
Politikk

Det er en tingrettsdommer i Bergen som risikerer å miste arbeidet, skriver VG. Ifølge avisa mener både Domstoladministrasjonen og lederen for Bergen tingrett at tingrettsdommeren er uskikket.«Det er grunn til å stille spørsmål ved rettssikkerheten til partene under hans administrering av sakene», slår Domstoladministrasjonen fast overfor Justisdepartementet.Striden har ifølge VG pågått i flere år i Bergen tingrett. Saken toppet seg i fjor høst da dommeren endte opp i en fysisk brudulje med sin egen avdelingssjef. Episoden ble fanget opp av overvåkingskameraene på tinghuset.Justisdepartementet har nå bedt tingrettsdommeren om å uttale seg om fakta i saken.Dommeren sier selv til VG at anklagene mot ham ikke er korrekte. Han er fortsatt i arbeid i Bergen tingrett. (©NTB)

Nyheter
Politikk