Tror på 3 prosent vekst i G7 ex Japan

OECD forventer en BNP-vekst på rundt tre prosent i G7-landene utenom Japan i første halvår 2011 og mener veksten etter all sannsynlighet er i ferd med å bli selvforsterkende.

NEW YORK 20080905. Times Squere, New York, Gule taxi, drosjer.Foto: Berit Roald / SCANPIX Roald, Berit
Politikk

OECD forventer at veksten i Japan antas å bli redusert med 0,2-0,6 prosentpoeng i første kvartal og 0,5-1,4 prosentpoeng i andre kvartal. Dette melder TDN Finans.- Gjenoppbyggingtiltak vil sannsynligvis starte ganske snart, og disse kan begynne å motvirke de negative effektene på BNP så tidlig om i tredje kvartal", heter det i OECD-rapporten.I USA ventes det en vekst på 3,1 prosent i første kvartal, stigende til 3,4 prosent i andre kvartal og nyhetsbyrået sier OECD estimerer veksten i den tyske økonomien til 3,7 prosent i første kvartal og 2,3 prosent i andre kvartal.Arbeidsmarkedet i G7-landene har bedret seg i det siste, men ledigheten er fortsatt rundt to prosentpoeng høyere enn før finanskrisen. Inflasjon og inflasjonsforventningene har tiltatt, men den underliggende prisveksten beskrives fortsatt som lav.

Nyheter
Næringsliv