Etter en omfattende runde med samtaler og møter med lokalpartiene i kommunene i Romsdal og på Nordmøre er det klart at det er mindretallet i Arbeiderpartiet som ønsker bygging av ett fellessykehus, skriver Romsdals Budstikke.Flertallet ønsker isteden to sykehus, som i dag.- Konklusjonen jeg har trukket, er at selv om det er ulike syn, skal vi fortsatt ha to sykehus i Nordmøre og Romsdal. Begge sykehusene skal ha akuttkirurgi og fødeavdeling. Det må også arbeides for å få bygd nytt sykehus i Molde snarest mulig, slik at vi unngår de voldsomme kostnadene det vil medføre å pusse opp dagens sykehus på Lundavang. Denne linjen har jeg fått aksept fra fylkesstyret for å arbeide videre med, sier fylkesleder Bjørn Inge Ruset til avisa.Ruset vil i løpet av kort tid gi partisekretær Raymond Johansen rådet fra partifellene i Møre og Romsdal om hva slags løsning som kan aksepteres.Fylkeslederen sier han håper regjeringen vil komme med en rask avklaring i den omstridte sykehussaken. (©NTB)