Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) steg fra reviderte 414.000 per 14. mai (opprinnelig meldt 409.000) til 424.000 per 21. mai.Det var på forhånd ventet at tallet skulle være 404.000.Det løpende gjennomsnittet for de fire siste ukene falt fra 440.250 til 438.500.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA falt fra reviderte 3,736 til 3,690 millioner personer. Det var ventet at tallet skulle være 3,700 millionerHovedindeksen på Oslo Børs var opp 0,2 prosent rett før tallene ble kjent.