Det kinesiske jernamlm og stålforbundet (CISA) forventer at landets årlige etterspørsel etter stål vil stige til mellom 670 og 750 millioner tonn i 2015, melder TDN Finans.Anslanget tilsvarer en vekst på mellom 11,8 og 25,1 prosent sammenlignet med nivået fra i fjor.Ifølge nyhesbyrået forutsetter estimatene at den kinsiske økonomien vil vokse med en vekstrate på mellom 8 og 9 prosent de fem årene fra 2011 til 2015.