Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen sa tirsdag at innvandrere med muslimsk bakgrunn har dårligst arbeidsdeltakelse. Han møtte raskt kritikk fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) og Kristelig Folkepartis innvandringspolitiske talsmann Geir Bekkevold.Brochmann, leder av Brochmann-utvalget som i forrige uke la fram rapporten «Velferd og migrasjon», mener at Amundsens kobling er feil.- Det er dårlig tenkt, i verste fall bevisst fordreining, sier hun til Dagsavisen.Islam har lite med saken å gjøre, legger hun til. Brochmann forteller at de fleste mødre i hennes oppvekst var hjemmeværende.- Men de var ikke muslimer. Arbeidsdeltakelse har med kultur, kjønnsroller og manglende likestilling å gjøre, sier Brochmann.En annen som har kritisert Amundsens utspill er SV-politiker Akhtar Chaudhry. Han mener Frp-politikerens uttalelser «grenser til rasisme».Brochmann liker ikke Chaudhrys respons på Amundsens utspill. Hun mener at man må imøtegå påstander i offentlig debatt, noe som er mer konstruktivt enn å dra fram rasismekortet.Amundsen har vist til en liste fra Statistisk sentralbyrå som slår fast at de åtte innvandrergruppene med lavest arbeidsdeltakelse i Norge kommer fra muslimske land. Brochmann peker på at mange fra disse landene har flyktningbakgrunn, noe som er forbundet med lav arbeidsdeltakelse. Lav utdanning er også en årsak, mener hun. (©NTB)