Mer vann gir eksportoverskudd av kraft

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte med 4,3 prosentenheter i forrige uke og er nå kommet opp i 31,2 prosent.

Foto: Scanpix
Politikk

På samme tid i fjor var fyllingsgraden 24 prosent, melder Norges vassdrags- og energidirektorat. Stort tilsig av vann og lavere temperaturer gjorde at forbruket gikk ned. For første gang i år var Norge nettoeksportør av strøm.Den norske forbruket var 1.955 millioner kilowattimer (GWh) i uke 19. Forbruket var 1.953 GWh og nettoeksporten 2 GWh.Mens magasinbeholdningen var svært lav tidligere i vinter, ligger den nå nærmere et normalnivå. Den siste uken tilsvarte tilsiget til magasinene en produksjon på 5,5 milliarder kilowattimer (TWh). Hittil i år har tilsiget vært 29 TWh. Det er nesten 9,5 TWh mer enn normalt.Lavere etterspørsel etter kraft har ført til prisnedgang de siste ukene. Spotprisene har gått ned, men er fortsatt høyere enn for et år siden. Inneværende uke ligger spotprisen på 53 - 54 øre inkludert moms. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv