Det har styret i Oslo universitetssykehus vedtatt.Innsparingen skal dels gjennomføres ved å kutte i antallet ansatte, dels ved å utsette investeringer og planlagt satsing på data- og informasjonsteknologi. De ansatte stemte imot med henvisning til de alvorlige følger kuttene kan få for pasienter og ansatte, melder NRK.Oslo universitetssykehus er et helseforetak som ligger under Helse Sørøst, og som samler Oslo-sykehusene Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus. (©NTB)