Vedtaket ble gjort onsdag med 137 mot 49 stemmer, og det var partiene Sannfinländerna og Vänsterförbundet som stemte mot pakken.EUs finansministre vedtok tidligere i mai å gi Portugal et kriselån på 78 milliarder euro. Det var en stund frykt for at pakken ikke skulle bli godkjent i Finland.Lånet til Portugal gis for en periode på tre år, og beløpet tilsvarer 612 milliarder kroner. EU vil stille opp med to tredeler av beløpet, mens IMF skal betale ut resten.Portugal er det tredje eurolandet som får kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Hellas var først ute i mai i fjor. Deretter fulgte Irland i høst, og nå er turen kommet til Portugal.