Ifølge regjeringens opplysninger vil underskuddet i de offentlige finansene i år bli på 74 milliarder danske kroner. Neste år vil underskuddet øke til 80 milliarder danske kroner.Så store underskudd vil være i strid med euroreglene, men Danmark tilhører ikke gruppen av euroland. Det beregnede danske underskuddet i år vil tilsvare 4,1 prosent, mens euroreglene setter en grense ved 3 prosent.