Ble ingen rente-overraskelse

Hadde Norges Bank en rente-overraskelse på lur da de klokken 14.00 leste opp beskjeden hele finans-Norge ventet på? Her får du svaret.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
Politikk

Norges Bank har hatt rentemøte onsdag, og sentralbanksjef Øystein Olsen & Co. har latt styringsrenten bli stående på 2,25 prosent. - Norges Bank har besluttet å la styringsrenten bli værende på 2,25 prosent. Vi ser for oss en styringsrente på 3,50 prosent til neste sommer, uttalte Jan F. Qvigstad, visesentralbanksjef i Norges Bank, onsdag.Han nevnte også situasjonen i Hellas på pressekonferansen, og Norges Bank regner med at situasjonen blir håndtert på en måte som gjør at ringvirkningene for Europa ikke blir for store.- Statsgjeldskrisen i Hellas og andre europeiske land har ført til ny uro i finansmarkedene. Derfor har aksjekursene falt og de langsiktige rentene er igjen svært lave. Men veksten i verdensøkonomien ser likevel ut til å holde seg oppe. Vi legger til grunn at gjeldskrisen i Hellas blir håndtert på en måte som ikke fører til vesentlige ringvirkninger for andre land, sa Qvigstad.Det er videre klart at Norges Bank nå ser for seg en rente på 4,68 prosent i 2013. Tidligere så man for seg en rente på 4,72 prosent på dette tidspunktet.(Mer under bildet)Norges Banks renteprognose tilsier dermed en styringsrente på 2,25 prosent i 2011, stigende til 3,50 i 2012 og 4,50 prosent i 2013. Man ser for seg ytterligere to rentehevinger før oktober 2011.Oslo Børs reagerer noe opp på rentebeslutningen. Like før publisering var lå OSEBX på rundt 415,8. Nå ligger man på 415,99. Hovedindeksen er fremdeles ned 0,53 prosent.Sentralbanksjef Øystein Olsen skriver i oppsummeringen av Norges Banks hovedstyres vurdering onsdag at en uventet sterk økning i aktiviteten eller i pris/kostnadsveksten kan føre til mer markert oppgang i renten enn de nå ser for seg.Det fremgår av et dokument fra Norges Bank onsdag melder TDN Finans.- Skulle uroen i finansmarkedet så ut i betydelig svakere vekst eller kronen styrke seg vesentlig, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, skriver han videre.Norges Banks hovedstyre ser nå "flere holdepunkter" for at prisveksten etter hvert skal opp, skriver hovedstyret i Norges Bank i Pengepolitisk Rapport onsdag.- Den underliggende inflasjonen ventes å holde seg lav enda noen kvartaler, men det er nå flere holdepunkter for at prisveksten etter hvert skal opp, skriver hovedstyret.Det var knyttet en viss spenning til om renten ble hevet, men brorparten av ekspertene hellet i forkant mot status quo.- Det finnes selvfølgelig gjeldsslaver her i landet, men de færreste har lånt seg til denne kategorien i boligmarkedet. Når vi heller ikke tror mye på at inflasjonen vil ta av i Norge, Europa eller i USA, er det ingen vektige grunner for at Norges Bank i dag skal heve styringsrenten. Vi tipper 60-40 på at renten blir holdt uendret, skrev Finansavisens redaktør Trygve Hegnar onsdag.Heller ikke sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce trodde Olsen & Co. ville sette opp renten.- En renteøkning på rentemøtet i dag virker svært lite sannsynlig. I prognosen fra mars var neste renteøkning i oktober. Vi regner med at prognosen blir litt lavere enn den som ble lagt fram i mars, men sannsynligvis holder Norges Bank likevel fortsatt på en første økning i oktober, sa Bruce til Nettavisen forut for onsdagens rentemøte.Professorene Steinar Holden og Hilde C. Bjørnland var blant dem som tirsdag rykket ut og tok til orde for en renteheving. De anbefalte at styringsrenten ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent.Bjørnland påpekrte at norsk økonomi går bra, at ledigheten er lav og boligprisene er på full fart oppover.- Utsiktene fremover er også gode. Pengepolitikken trenger ikke lenger da å virke like stimulerende som nå. Inflasjonen er imidlertid fortsatt lav, men vil tilta i takt med økt vekst i økonomien. Dette taler for at renten kan settes opp i juni, og dermed nærme seg et mer normalt nivå, uttalte hun.Slik fastsetter Norges Banks styringsrenten (videolenke). Her er de som tok beslutningen. Her finner du oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.

Nyheter
Næringsliv