Dette er første gangoffentliggjør hvor mye som er utbetalt i pristilskudd til norske jordbruksforetak. Tidligere er bare de samlede produksjonstilskuddene gjort kjent.Formålet med pristilskuddene er å styrke bøndenes inntekter og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike dyrkingsvilkår og infrastruktur.Pristilskuddene er bevilget over jordbruksavtalen og går til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Pristilskuddene utgjorde rundt 10 prosent av jordbruksavtalens 12,9 milliarder kroner i 2010.Det er stor variasjon i utbetalt pristilskudd, fra 1 krone til 1 million kroner per foretak. Til sammen mottok 28.500 foretak pristilskudd i fjor. 45.000 foretak mottok produksjonstilskudd.Hver bonde eller jordbruksforetak fikk i gjennomsnitt 47.500 kroner i pristilskudd i fjor og aller mest fikk bonden Ståle Granmo i Vefsn kommune i Nordland. Granmo fikk 1,4 millioner i pristilskudd i tillegg til over 500.000 kroner i produksjonstilskudd.Bare samdriften Návet Doallu Da i Tana fikk mer i samlet støtte, nesten 1,2 millioner i pristilskudd og over 900.000 kroner i produksjonstilskudd. (©NTB)