Dette er de greske sparetiltakene

Her er de greske sparetiltakene i kroner og øre som de folkevalgte i Hellas skal ta stilling til 29.-30. juni.

Politikk

I den reviderte spareplanen lover Hellas å spare 222 milliarder kroner i perioden 2011-2015.I samme periode skal 390 milliarder kroner skaffes til veie gjennom privatiseringer, blant annet salg av havner, flyplasser, motorveikonsesjoner, landområder, gruverettigheter, teleselskapet Hellenic Telecom og eiendom.Tiltakene kutter gjennomsnittsinntekten med 3-4 prosent, ifølge analytikere. Tiltakene inkluderer Skatteøkninger gjennom at minstefradraget senkes fra 94.000 til 63.000 kroner. Eiendomsskatten vil øke, moms for restauranter økes fra 13 til 23 prosent, og det innføres luksusskatt på yachter, svømmebasseng og biler.Regjeringen vil fjerne en rekke skattefritak. Det skal kuttes i offentlig ansattes lønninger. Langt færre som slutter vil bli erstattet, og midlertidig ansatte sparkes.Det skal kuttes i offentlige investeringer, helseutgifter og sosiale støtteordninger, blant annet gjennom større grad av behovsprøving.Myndighetene setter iverk tiltak mot skatteunndragelser.

Nyheter
Næringsliv