Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) steg fra reviderte 420.000 per 11. juni (opprinnelig meldt 414.000) til 429.000 per 18. juni.Det var ventet at tallet skulle være 415.000.Det løpende gjennomsnittet for de fire siste ukene var uendret på 426.250.Arbeidsløse som fortsetter å få trygd falt til 3.697 millioner. Forventingen var på 3.665 millioner.Oslo Børs var ned 1,5 prosent før tallene ble sluppet.